Společnost CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a, s. se specializuje na výrobu barevného přejímaného křišťálu s 24% obsahem PbO, který vzniká spojením vrstvy čirého křišťálu společně s vrstvou barevného křišťálu při teplotách okolo 800 °C. Tento výrobní proces je na vrcholu možností ruční výroby a pouze ti nejlepší a nejschopnější skláři jej dokážou vyrábět. O náročností výroby svědčí i fakt, že nebyla doposud vynalezena žádná metoda, která by umožňovala strojovou výrobu

Ve sklárnách CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE je tato tradiční práce zachována dodnes. Mladší generace sklářů se učí zručnosti při opracování skla od starších sklářských mistrů.

Základní sklářské suroviny používané při tavbě skla jsou sklářský písek, potaš a vápenec. Do sklářského kmene se přidávají také skleněné střepy. Typické caesarovské barvy se taví s příměsí oxidů kovů. Současná paleta barev zahrnuje rubínovou, modrou, fialovou, zelenou a azurovou barvu. Zcela výjimečně se taví také barva černá, která je však vhodná pouze pro některé tvary a dekory. Každý náš výrobek musí úspěšně projít několika stupni kontroly kvality, jež následují po každém jednotlivém procesu. Teprve potom se výrobek stane nositelem značky CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE. Výrobky, které vykazují jakékoliv nedokonalosti, často laickým okem neviditelné, jsou střepovány a v případě bílého křišťálu či rubínově červeného opětovně použity při tavbě nové skloviny.

Připravujeme Cesta ke sklářskému výrobku začíná při roztavení sklářské suroviny na žhavou hmotu, která získá daný tvar až díky člověku. Tím je sklář, který nabere část hmoty na sklářskou píšťalu a postupně ji tvaruje a vyfukuje do prvotního tvaru.
Připravujeme Příprava složky barevného křišťálu před samotným procesem přejímání.
Připravujeme Proces přejímání – pří teplotě okolo 800°C je baňka bílého křišťálu, tvořící základ výrobku, vnořena do předem vytvarovaného barevného trychtýře.
Připravujeme Pokračováním procesu je formování ve vlhké dřevěné formě, do které vloží sklář baňku, ta získá foukáním základní tvar. Dřevěné formy se pravidelně mění, protože jsou v neustálém kontaktu se žhavou hmotou.
Připravujeme Pro usnadnění práce brusičů slouží vodicí linky znázorňující základní body dekoru
Připravujeme Obrušováním skla do různé hloubky, za pomoci přírodního či syntetického kotouče, docílí brusič požadovaný tvar a design každého výrobku
Připravujeme Tečkou za celým výrobním procesem je leštění. Při něm je každý výrobek zcela ponořen do leštící lázně. Výrobek tak získá lesk, který ještě více podtrhuje jeho krásu a honosnost. Výrobek získá známku CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE teprve tehdy, když úspěšně projde stupni kontroly kvality, které probíhají během všech procesů výroby. opačném případe je vyražen.